Kliv in i framtiden...

Qloud ID Business, det nya sättet att jobba

 • Digitalisering & Autentisering
 • Digitalt e-ID för företaget
 • Tilldela e-ID till alla anställda
Skaffa Qloud ID Business
Det är gratis - På riktigt

Ta bolaget till PlanetQloud

Skaffa ett Qloud ID för ert företag och ni kan ansluta och aktivera era kunder och leverantörer samt alla applikationer som Qloud ID erbjuder i Qloud ID´s App Market.
Med ett Qloud ID business tar ni ett kliv mot att bli en mer attraktiv arbetsgivare leverantör och kund.

Grunden för digital säkerhet

En av de viktigaste delarna av företagssäkerhet är att verifiera och visa sin identitet för olika tjänster på ett säkert sätt. Qloud ID Företag höjer säkerhetsnivån i er organisation och ger spårbarhet och kontroll.

En godkänd e-legitimation

Med Qloud ID e-legitimation kan du verifiera din organisation, signera handlingar och ingå avtal. Våra e-legitimationer uppfyller kraven för att klassas som en e-legitimation i Sverige.

Skydd mot bedrägerier

I dagens digitala värld där informationen flödar fritt är det av stor vikt att kunna lita på att ingen utger sig för att vara någon annan. Med andra ord så är identitetsskydd och verifiering av stor vikt för organisationer som vill arbeta genom och med den digitala utvecklingen.

Företagslösningar på ett ställe

Vi har samlat alla smarta företagslösningar på ett ställe, utvecklade av både oss och våra samarbetspartners. I Qloud ID App Market hittar du smarta verktyg du behöver för att starta, driva och utveckla ditt företag, lokalt och globalt.

Visitor – Ett besökssytem

Visitor är besökssystemet som välkomnar era besökare och håller er informerade om alla besökare under hela dagen.

Qlean Data – Rätt data i realtid

Qlean Data håller din personal- och kunddatabasuppdaterad, färsk och GDPR-anpassad. Rätt information snabbar upp säljprocessen och minskar arbetsbelastningen på HR- och Ekonomiavdelningen.

Qricis – krishantering för företaget

Var beredd innan nästa incident inträffar.Samordna beredskapsteamet och ha ett klart och tydligt krishanteringssystem när en oväntad händelse inträffar.

Verify ID – Verifiera identiteter

Verifiera äktheten på 7,5 miljoner privatpersoner när de handlar hos dig via BankID på under 2 min.Säkerhetssystemet Verify ID är utformat för att stoppa identitetsbedrägerier.

ENKELT ATT FÖLJA GDPR

2018 är året då ”integritet” fick en helt ny betydelse för företag inom EU. GDPR tillträdde och för många blev är detta en stor omställning.
Alla produkter och tjänster i Qloud ID´s plattform har stöd för GDPR och visar dig hur du gör för att följa den nya EU-lagen.

Har du fått en inbjudan till Qloud ID Business?

Har du blivit inbjuden av dina anställda, kunder eller leverantörer till att ansluta dig till Qloud ID? Har någon bett dig verifiera din verksamhet? Eller vill du visa att ert företag värnar om individers integritet på nätet? – Välkommen!

Qloud ID = ekosystem av identiteter

Qloud ID är ett nätverk av bekräftade digitala identiteter på privatpersoner och företag.

Alltid rätt information

Med ditt Qloud ID Business skapar du anslutningar i samtycke med dina anställda, kunder och leverantörer. Med anslutningar har du alltid rätta uppgifter till dina viktigaste kontakter.
Har du fått en inbjudan

Skaffa Qloud ID

2018 är året då ”integritet” fick en helt ny betydelse för företag inom EU. GDPR tillträdde och för många blev är detta en stor omställning. Men ända sedan 2017 har Qloud ID Samtyckes-kampanj stöttas av företag, föreningar och privatpersoner till att skapa vår Samtyckesplattform.

Alla företag och privatpersoner som samverkar i Qloud ID´s samtyckesplattform arbetar utifrån samma värdegrunder. – Att du äger kontrollen över din information om dig!

Nu kan du som företag bevisa att ni tar ställning för en samtyckeskultur och att ni värnar om era anställdas, kunders och leverantörers integritet.

Anslut dig idag

VARFÖR ANSLUTA...

 • För alltid ha uppdaterad information...

  Med Qloud ID har du alltid liveuppdaterad information om dina anställda, kunder, och leverantörer. Om information ändras hos annan part får du direkt tillgång till den senaste versionen så länge samtycke från båda parter finns kvar.

 • För att kommunicera...

  När dina anställda aktiverat och anslutit sina Qloud ID employee till er Qloud ID Business, kan ni aktivera er digitala arbetsplats ”Workplace”. Där når ni personalhandboken, bevakningstjänster, Employee CRM, schemaläggningsapplikationer och mycket mer som gör ert digitala arbete lättare.

 • För att meddela om något hänt.....

  Om olyckan skulle vara framme eller något akut har inträffat som gör att du snabbt behöver nå dina anställda eller deras närstående, kan du meddela tack vare era anslutningar. Har en anställd råkat ut för en olycka?

  Skicka ett sms till den anställdes närmst anhörig direkt utan att behöva lagra dennes kontaktuppgifter.

 • För att erbjuda förmåner....

  Qloud ID ger dig tillgång till en förmånsportal. Du kan bjuda in dina anslutningar till att få tillgång till de erbjudanden och förmåner som dina anställda, kunder eller leverantörer ska ha tillgång till.

  Samtidigt styr du enkelt rättigheter baserat på individens position eller relation.

 • För att samverka och skapa relationer...

  Du når dina anställda i ert privata ”nätverk” i Qloud ID. Skapa trivsammare miljöer genom att samverka och ta hjälp av varandra. Det är ovärderligt att ha folk som hjälper till när det behövs.

  Att kunna utbyta kunskap med de som arbetar på samma arbetsplats är utvecklande för hela verksamheten.

VAD ÄR QLOUD ID

Ett nätverk av bekräftade digitala identiteter på privatpersoner och företag. En sak de delar gemensamt är att de är måna över sin integritet och vill vara med och forma morgondagens samtyckekultur.

Anslut dig idag

Skaffa dig ett ID-Skydd

I modern tid är ID stöld (ID kapning) den allra vanligaste typen av bedrägeri. Bara i Sverige råkar över 85 000 ut för detta varje år. Skydda din digitala identitet mot ID-kapningar och bedrägerier genom att ha alla dina uppgifter på ett ställe. Om någon skulle försöka ändra din digitala information för att handla på din bekostnad så går inte detta. Qloud ID använder en två-punkts-verifiering vid all förändring av dina personliga uppgifter.

När du lagt beslag på ditt Qloud ID-konto har du skyddat din Digitala Identitet.

Begär identifiering & identifiera dig

Att ingå ett avtal, handla eller dela information med privatpersoner eller företag via nätet kan kännas osäkert. Att handla med ditt Qloud ID-konto innebär en verifierad affär. Qloud ID är ett slutet globalt nätverk av verifierade privatpersoner och företag. Alla som är med i detta nätverk strävar efter ökad säkerhet. Att veta vem man har att göra med skapar förtroende och bättre möjligheter vid dialog över nätet.

Begär att få se din motparts Qloud ID och verifiera dig med ditt Qloud ID för att säkerställa äkthet från båda parter.

Historik

Du har full koll på vad som händer i ditt digitala liv genom att följa din historik. Du kan se vilka som fått ditt samtycke till din information, vilka du har avböjt, vilka transaktioner du har godkänt, vilka konton du har skapat, vilka uppdateringar eller förändringar du har gjort.

I din historik har du alla dina kvitton samlade på ett ställe.

Cloud ID Företag - En digital handling på nätet.

En förutsättning för att affärer på nätet skall kunna ske under säkra och kontrollerade former är att både köpare och säljare är verifierade och granskade.

Detta gäller även kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom att skapa ett CloudID business, ett digitalt ID för ditt företag, öppnar du låset till din medarbetarportal samt till att erbjuda dina anställda var sitt eget CloudID

Digital profil + Socialt nyhetsflöde

Erbjud dina anställda tillgång till sin digitala profil. Här kan de ta del av information kring deras tjänst och arbetsuppgifter. Men även uppdaterar sina egna uppgifter.

Dessutom kan du tilldela de anställda access till bolagets sociala nyhetsflöde. Där de kan på ett enkelt och överskådligt sätt följa, gilla, kommentera, dela företagets och medarbetars inlägg.

Medaretarportalen ökar engagemanget och förbättra kommunikationen internt mellan kollegorna och organisationen.

Bevakning - Trendwatch

Trendwatch hjälper dig och dina anställda ligga steget före genom att alltid få de senaste nyheterna tillsammans med vägledande material om er omvärld.

Vi sammanfattar juridik, sätter den i ett sammanhang och gör den okomplicerad. Trendwatch nås från alla surplattor och smartphones vilket förenklar arbetet med att hålla dig och dina anställda uppdaterade.

<

Appstore - En digital app butik

I medarbetarportalens appstore finner du en rad funktioner och applikationer som hjälper dig i ditt dagliga arbete.

Apparna är indelade i avdelningar såsom HR, sälj och marknad m.m. Apparna är anpassade för de som vill sköta vissa arbetsprocesser internt. Vi har valt att kalla apparna för gör-det-själv produkter. Ett passande namn som uppfyller syftet med apparna.

Varför ansluta...

Arbetsgivare

 • Vilka är grundkraven?

  Lån över 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Har en fast inkomst från arbete eller pension
  • - Inneha en årsinkomst på minst 110 000 kr
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader

  Lån upp till 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Inneha en årsinkomst på minst 100 000 kr
  • - Har en inkomst från arbete eller pension
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader
 • Hur mycket kan jag låna?

  På Lendo kan du ansöka om lån från 5 000 kr upp till 500 000 kr.

  Bankerna prövar din ansökan för att ta reda på din ekonomiska situation och för att bedöma din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestämmer vardera bank och låneinstitut hur mycket du kan låna.

  TIPS: En tumregel är att inte ansöka om lån som överstiger 90% av din årsinkomst.

 • Vilken ränta får jag?

  Räntan sätts inte av Lendo utan av de banker och låneinstitut som Lendo arbetar med.

  Varje bank och låneinstitut behandlar din ansökan individuellt och den ränta som du erhåller bestäms utifrån den kreditupplysning som utförs av bankerna och låneinstituten samt deras interna riskbedömningar om din (och eventuell medsökandes) återbetalningsförmåga och kreditrisk.

  Räntan mellan olika banker och låneinstitut varierar beroende på vem eller vilka som söker, det är därför som det är så viktigt att jämföra så många banker och låneinstitut som möjligt för att hitta den lägsta räntan för just dig.

  Vanligtvis hamnar den effektiva räntan mellan 4,95% och 17,55%. Den effektiva räntan inkluderar eventuella avgifter eller andra kostnader från banken.

  VIKTIGT: Du måste skicka in en ansökan för att få reda på vilken ränta bankerna och låneinstituten kan erbjuda dig.

 • Kostar det något?

  Att ansöka om lån via Lendo är helt gratis! Lendo tar ut en avgift av bankerna och det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader för dig! Lendo är en marknadskanal för bankerna, precis som TV- eller radioreklam.

 • När betalas lånet ut?

  Beroende på vilken bank eller låneinstitut som du väljer så kan det ta olika lång tid för dig att erhålla dina pengar.

  • - Ett skuldebrev skickas till dig per post vilket du skriver under och retunerar. När banken fått ett påskrivet skuldebrev i retur tar det ca 2-5 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt konto.
  • - Du går direkt till bankens kontor under kontorstid och skriver under ett skuldebrev och får pengarna utbetalad eller överförda till ditt bankkonto.
  • - Du öppnar en länk (URL) till ett skuldebrev online som du skriver under via ett BankID. Pengarna kan sättas in på ditt bankkonto eller skickas till dig i form av en utbetalningsavi som du sedan kan gå med till en bank som hjälper dig att lösa in den.

  Avvikelser kan förekomma då Lendo inte kan påverka hur lång tid varje bank behöver för att behandla ditt ärende.

Hyresvärd

 • Vilka är grundkraven?

  Lån över 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Har en fast inkomst från arbete eller pension
  • - Inneha en årsinkomst på minst 110 000 kr
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader

  Lån upp till 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Inneha en årsinkomst på minst 100 000 kr
  • - Har en inkomst från arbete eller pension
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader
 • Hur mycket kan jag låna?

  På Lendo kan du ansöka om lån från 5 000 kr upp till 500 000 kr.

  Bankerna prövar din ansökan för att ta reda på din ekonomiska situation och för att bedöma din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestämmer vardera bank och låneinstitut hur mycket du kan låna.

  TIPS: En tumregel är att inte ansöka om lån som överstiger 90% av din årsinkomst.

 • Vilken ränta får jag?

  Räntan sätts inte av Lendo utan av de banker och låneinstitut som Lendo arbetar med.

  Varje bank och låneinstitut behandlar din ansökan individuellt och den ränta som du erhåller bestäms utifrån den kreditupplysning som utförs av bankerna och låneinstituten samt deras interna riskbedömningar om din (och eventuell medsökandes) återbetalningsförmåga och kreditrisk.

  Räntan mellan olika banker och låneinstitut varierar beroende på vem eller vilka som söker, det är därför som det är så viktigt att jämföra så många banker och låneinstitut som möjligt för att hitta den lägsta räntan för just dig.

  Vanligtvis hamnar den effektiva räntan mellan 4,95% och 17,55%. Den effektiva räntan inkluderar eventuella avgifter eller andra kostnader från banken.

  VIKTIGT: Du måste skicka in en ansökan för att få reda på vilken ränta bankerna och låneinstituten kan erbjuda dig.

 • Kostar det något?

  Att ansöka om lån via Lendo är helt gratis! Lendo tar ut en avgift av bankerna och det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader för dig! Lendo är en marknadskanal för bankerna, precis som TV- eller radioreklam.

 • När betalas lånet ut?

  Beroende på vilken bank eller låneinstitut som du väljer så kan det ta olika lång tid för dig att erhålla dina pengar.

  • - Ett skuldebrev skickas till dig per post vilket du skriver under och retunerar. När banken fått ett påskrivet skuldebrev i retur tar det ca 2-5 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt konto.
  • - Du går direkt till bankens kontor under kontorstid och skriver under ett skuldebrev och får pengarna utbetalad eller överförda till ditt bankkonto.
  • - Du öppnar en länk (URL) till ett skuldebrev online som du skriver under via ett BankID. Pengarna kan sättas in på ditt bankkonto eller skickas till dig i form av en utbetalningsavi som du sedan kan gå med till en bank som hjälper dig att lösa in den.

  Avvikelser kan förekomma då Lendo inte kan påverka hur lång tid varje bank behöver för att behandla ditt ärende.

Skola

 • Vilka är grundkraven?

  Lån över 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Har en fast inkomst från arbete eller pension
  • - Inneha en årsinkomst på minst 110 000 kr
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader

  Lån upp till 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Inneha en årsinkomst på minst 100 000 kr
  • - Har en inkomst från arbete eller pension
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader
 • Hur mycket kan jag låna?

  På Lendo kan du ansöka om lån från 5 000 kr upp till 500 000 kr.

  Bankerna prövar din ansökan för att ta reda på din ekonomiska situation och för att bedöma din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestämmer vardera bank och låneinstitut hur mycket du kan låna.

  TIPS: En tumregel är att inte ansöka om lån som överstiger 90% av din årsinkomst.

 • Vilken ränta får jag?

  Räntan sätts inte av Lendo utan av de banker och låneinstitut som Lendo arbetar med.

  Varje bank och låneinstitut behandlar din ansökan individuellt och den ränta som du erhåller bestäms utifrån den kreditupplysning som utförs av bankerna och låneinstituten samt deras interna riskbedömningar om din (och eventuell medsökandes) återbetalningsförmåga och kreditrisk.

  Räntan mellan olika banker och låneinstitut varierar beroende på vem eller vilka som söker, det är därför som det är så viktigt att jämföra så många banker och låneinstitut som möjligt för att hitta den lägsta räntan för just dig.

  Vanligtvis hamnar den effektiva räntan mellan 4,95% och 17,55%. Den effektiva räntan inkluderar eventuella avgifter eller andra kostnader från banken.

  VIKTIGT: Du måste skicka in en ansökan för att få reda på vilken ränta bankerna och låneinstituten kan erbjuda dig.

 • Kostar det något?

  Att ansöka om lån via Lendo är helt gratis! Lendo tar ut en avgift av bankerna och det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader för dig! Lendo är en marknadskanal för bankerna, precis som TV- eller radioreklam.

 • När betalas lånet ut?

  Beroende på vilken bank eller låneinstitut som du väljer så kan det ta olika lång tid för dig att erhålla dina pengar.

  • - Ett skuldebrev skickas till dig per post vilket du skriver under och retunerar. När banken fått ett påskrivet skuldebrev i retur tar det ca 2-5 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt konto.
  • - Du går direkt till bankens kontor under kontorstid och skriver under ett skuldebrev och får pengarna utbetalad eller överförda till ditt bankkonto.
  • - Du öppnar en länk (URL) till ett skuldebrev online som du skriver under via ett BankID. Pengarna kan sättas in på ditt bankkonto eller skickas till dig i form av en utbetalningsavi som du sedan kan gå med till en bank som hjälper dig att lösa in den.

  Avvikelser kan förekomma då Lendo inte kan påverka hur lång tid varje bank behöver för att behandla ditt ärende.

Qloud ID Business

Med ditt Qloud ID business har ni möjlighet att verifiera er som en förtroendeingivande arbetsplats, leverantör eller kund. Skaffa ett Qloud ID för ert företag och ni kan ansluta och aktivera alla anställda, kunder och leverantörer samt alla applikationer som Qloud ID erbjuder.

Läs mer

Clean Data Business

Med ditt Business ID kan tilldela personliga ID till dina anställda med rättigheter baserat på deras roll på bolaget. Kommunicera, meddela, erbjud förmåner, och samverka i en sluten digital miljö tillsammans.

Läs mer

NOFF Business

Med NOFF Business kan du och ditt företag arbeta systematiskt med att minska omfattningen av en krissituation, både före, under och efter att den har inträffat genom att skapa krisberedskap med rutiner och arbetssätt som gör det möjligt för er att hantera krisen på ett effektivt sätt.

Läs mer

Company branding

Oavsett om du har en hemsida med eller utan karriärsida så finns det alltid de som vill veta mer om dig. Du får en egen social profil med karriärsida där du kan berätta om ditt bolag, dina produkter och om er arbetsplats. Du kan också kostnadsfritt lägga upp nya jobbannonser och få spridning på dem i hela Qloud ID´s verifierade samtyckesplatform.

Läs mer

API – Single sign on

Single-sign-on (SSO)-autentisering krävs nu mer än någonsin. Numera förväntar sig en besökare att varje webbplats ska erbjuda en enkel autentisering för att logga in. Med API – Single sign on från Qloud ID glömmer inte dina besökare sina logg in uppgifter till era tjänster, de verifierar sig direkt med sitt eget Qloud ID.

API – Create account

Create Account-förfrågan förenklar processen för registrering och skapande av konto för dina nya kunder. En stor orsak till att kunder drar sig ur affärer på nätet i sista steget innan betalning, är krångliga registreringsprocesser. API-Create account löser detta problem.

API – Apply for a job

Med API – Apply Job gör du det enkelt för dina besökare på din karriärsida att skicka in sitt CV med hjälp av en knapp. Med en API tillhandahållen av Qloud ID är detta möjligt.

Ta tillbaka makten.

Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Förbund och arbetsgivare i tvist gällande tolkning av kollektivavtalet

Tvist har uppkommit om vilka bestämmelser som ska tillämpas
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Arbetsgivare missgynnade föräldralediga anställda

Academic Work tillämpar en prestationslön vid arbete över ett viss antal timmar till
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete
Pin note Unpin note
Pin note
Unpin note

Anställd med dyslexi blev uppsagd - var det i själva verket en s.k. fingerad arbetsbrist?

En arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist. Fråga om uppsägningen i sj&a
Läs hela artikeln här... Läs hela artikeln här... Delete
Delete

Verifiera ID

Verifieria äktheten på 7,5 miljoner privatpersoner när de handlar hos dig via BankID på under 2 min.

Hantera besök...

Ett webbaserat besökssystem som förenklar hantering av besökare, höjer säkerheten och förmedlar ett professionellt första intryck.

Få färska uppgifter...

Erhåll uppdaterade uppgifter om dina anställda och kunder i realtid. Fullständig GDPR anpassad och levererbar till de flesta affärssystemen

Hantera kriser...

Ett system som förbereder ditt företag att kunna hantera en oväntad incident snabbt, korrekt och med hänsyn till personalen
Prova Light För En Tweet!

Dela på twitter eller komentera för att aktivera ditt erbjudande

Redan Light-kund? Logga in här

Eller prova Team?

Med Team kan du som arbetar i en större organisation, bjuda in hela ditt team till att få tillgång till allt som Trendwatch HR Light har att erbjuda. Informera, dela och kommentera tillsammans. Med Trendwatch Team försäkrar du dig om att hela teamet håller samma höga nivå och är ständigt uppdaterade inom ert område
Läs mer här

QLOUD ID + QMATCHUP = SANT

Vi har den stora glädjen att meddela att Qloud ID och Qmatchup har ingått ett unikt samarbete. Detta innebär att alla Qloud ID Business-användare kan låsa upp hela workplace sortiment med sitt digitala företags ID.

Anslut dig idag

Skaffa dig ett ID-Skydd

I modern tid är ID stöld (ID kapning) den allra vanligaste typen av bedrägeri. Bara i Sverige råkar över 85 000 ut för detta varje år. Skydda din digitala identitet mot ID-kapningar och bedrägerier genom att ha alla dina uppgifter på ett ställe. Om någon skulle försöka ändra din digitala information för att handla på din bekostnad så går inte detta. Qloud ID använder en två-punkts-verifiering vid all förändring av dina personliga uppgifter.

När du lagt beslag på ditt Qloud ID-konto har du skyddat din Digitala Identitet.

Anslut dig idag

Top 5 anledningar

 • Vilka är grundkraven?

  Lån över 30 000 kr

  • - Vara minst 18 år
  • - Vara folkbokförd och skriven i Sverige minst ett år
  • - Har en fast inkomst från arbete eller pension
  • - Inneha en årsinkomst på minst 110 000 kr
  • - Vara skuldfri från kronofogden i minst 6 månader
 • Hur mycket kan jag låna?

  På Lendo kan du ansöka om lån från 5 000 kr upp till 500 000 kr.

  Bankerna prövar din ansökan för att ta reda på din ekonomiska situation och för att bedöma din framtida förmåga att betala tillbaka lånet. Utifrån detta bestämmer vardera bank och låneinstitut hur mycket du kan låna.

  TIPS: En tumregel är att inte ansöka om lån som överstiger 90% av din årsinkomst.

 • Vilken ränta får jag?

  Räntan sätts inte av Lendo utan av de banker och låneinstitut som Lendo arbetar med.

  Varje bank och låneinstitut behandlar din ansökan individuellt och den ränta som du erhåller bestäms utifrån den kreditupplysning som utförs av bankerna och låneinstituten samt deras interna riskbedömningar om din (och eventuell medsökandes) återbetalningsförmåga och kreditrisk.

  Räntan mellan olika banker och låneinstitut varierar beroende på vem eller vilka som söker, det är därför som det är så viktigt att jämföra så många banker och låneinstitut som möjligt för att hitta den lägsta räntan för just dig.

  Vanligtvis hamnar den effektiva räntan mellan 4,95% och 17,55%. Den effektiva räntan inkluderar eventuella avgifter eller andra kostnader från banken.

  VIKTIGT: Du måste skicka in en ansökan för att få reda på vilken ränta bankerna och låneinstituten kan erbjuda dig.

 • Kostar det något?

  Att ansöka om lån via Lendo är helt gratis! Lendo tar ut en avgift av bankerna och det tillkommer inga räntepåslag eller extra kostnader för dig! Lendo är en marknadskanal för bankerna, precis som TV- eller radioreklam.

 • När betalas lånet ut?

  Beroende på vilken bank eller låneinstitut som du väljer så kan det ta olika lång tid för dig att erhålla dina pengar.

  • - Ett skuldebrev skickas till dig per post vilket du skriver under och retunerar. När banken fått ett påskrivet skuldebrev i retur tar det ca 2-5 arbetsdagar innan pengarna finns på ditt konto.
  • - Du går direkt till bankens kontor under kontorstid och skriver under ett skuldebrev och får pengarna utbetalad eller överförda till ditt bankkonto.
  • - Du öppnar en länk (URL) till ett skuldebrev online som du skriver under via ett BankID. Pengarna kan sättas in på ditt bankkonto eller skickas till dig i form av en utbetalningsavi som du sedan kan gå med till en bank som hjälper dig att lösa in den.

  Avvikelser kan förekomma då Lendo inte kan påverka hur lång tid varje bank behöver för att behandla ditt ärende.

Qloud ID |
© Qloud ID
Qmatchup använder Qloud ID för enkel inloggning, identifiering och säkra betalningar. Har du några frågor? Klicka här.